CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.

O nás
 
Hlavnou činnosťou našej spoločnosti je už od roku 2000 vývoj software a hardware v oblasti mobilnej komunikácie. Ponúkame inovatívne a kompletné riešenie projektu od návrhu až po finálny produkt. Do nášho portfólia patrí:

vývoj štandardného software pre PC a WEB

vývoj a realizácia komplexných IT projektov podľa požiadaviek klienta

vývoj GPS pozičných systémov a Fleetmanagementu

vývoj VoIP riešení pre GSM a TETRA siete

návrh a výroba elektronických dosiek plošných spojov pre hardwarové zariadenia

Certifikáty
V roku 2018 sme sa stali držiteľom certifikátu ISO 9001:2015, ktorý sa zaviedol pre oblasť: Výskum a vývoj algoritmov, postupov, softvéru a hardvéru v oblasti mobilných komunikačných systémov a ich implementácia, výroba, predaj, podpora a servis.
Produkty
 
Naša spoločnosť sa zaoberá výskumom a vývojom softvéru a hardvéru v oblasti Professional Mobile Radio (PMR) so zameraním na krízovú bezpečnostnú komunikáciu. Užívateľmi produktov v oblasti Professional Mobile Radio sú najmä polícia, hasiči, záchranné služby, ostatné záchranné zložky, dodávatelia energií, bezpečnostné služby a verejná miestna doprava. V Európe, ale aj celosvetovo, sa z technológií na krízovú bezpečnostnú komunikáciu používajú najmä rádiové siete podľa TETRA a TETRAPOL štandardu a ojedinele ešte aj analógové rádiové siete v pásme UKV a VKV.
Medzi naše najnovšie produkty, ktoré sme v tejto oblasti vyvinuli patria:
  • serverová brána pre TETRA a TETRAPOL pre IP siete s názvom  df.gateway
  • komunikačný dispečerský softvér pre Windows platformu s názvom  IP Radio Touch
  • softvér na nahrávanie hlasových záznamov, dátovej komunikácie a konfiguráciu s názvom  df.Voicerecorder
V súčasnosti sme začali pracovať na vývoji rozsiahleho a udržateľného ekosystému  Roger, ktorý integráciou jestvujúcich úzkopásmových rádiových sietí ako aj možnosťou využitia smartfónov, tabletov, dash počítačov a webových aplikácií umožní nielen budúcu prevádzkyschopnosť a investičnú ochranu jestvujúcich rádiových sietí ale aj využitie moderných, cenovo dostupných koncových zariadení a operačných systémov, ktoré by ponúkali nové možnosti.
Počas svojej existencie sa naša spoločnosť s podporou materskej spoločnosti Hagedorn Informationssysteme GmbH úspešne etablovala na európskom trhu, o čom svedčí aj výrazný nárast obratu v posledných rokoch. Ďalšie informácie o našich produktoch ako aj referencie našich zákazníkov nájdete na stránke www.hagedorn-infosysteme.de.
Projekty
 
Nasadenie širokopásmových technológií v krízovej bezpečnostnej komunikácii
Flag EU
„Tento projekt je realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE“
Špecifikácia projektu:

INHOUSE TRACKING
Flag EU
„Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE“
Vyhodnotenie projektu:
Špecifikácia projektu:
Fotogaléria:
Zmluvy
 
Zmluva o dodaní tovaru a poskytnutí služieb uzatvorená podľa §9 odst.9 Zákona o verejnom obstarávaní
Licenčná zmluva uzatvorená podľa §9 odst.9 Zákona o verejnom obstarávaní
Zmluva o dodaní tovaru a poskytnutí služieb uzatvorená podľa §9 odst.9 Zákona o verejnom obstarávaní
Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Kariéra
 
Patríme medzi dynamicky sa rozvíjajúce spoločnosti, k čomu prispieva nielen spokojnosť našich klientov, ale i profesionalita a spoľahlivosť vlastných zamestnancov. Do nášho tímu preto hľadáme ľudí, ktorí k svojej práci pristupujú zodpovedne, cieľavedome a s rešpektom.

V súčasnej dobe hľadáme ľudí na tieto pozície:
GDPR
 
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom „Zásady ochrany osobných údajov“.
Kontakt
 
Adresa
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Popradská 66
040 11 Košice
Slovakia
Kontaktná osoba
Ing. Miriam Bartáková - konateľ
+421 (55) 7894 084
info@cassovia-software.com
Obchodné údaje
IČO: 36 195 332
DIČ: 2020052430
IČ DPH: SK2020052430
IBAN: SK02 1100 0000 0026 2072 0569
Výpis z obchodného registra SR